Organizační opatření

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který platí od 5. října 2020 a následnými rozhodnutími Vlády se mění  úřední hodiny podatelen a pokladen Generálního ředitelství cel a celních úřadů:

Úřední hodiny podatelen a pokladen jsou PO  9:00 hod až 14:00 hod
                                                                         ST   12:00hod. až 17:00 hod.

Nahlížení do spisu bez předchozí domluvy je možné pouze ve výše uvedených úředních hodinách.

Informace k pracovní době ostatních pracovišť naleznete na stránkách jednotlivých celních úřadů.

Do míst Celní správy České republiky určených pro styk s veřejností se vstupuje pouze jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

Žádáme, aby byl v maximální možné míře využíván bezhotovostní platební styk a elektronická forma komunikace (preferovaná je komunikace prostřednictvím datové schránky). Vyzýváme veřejnost, aby upřednostňovala elektronický, písemný či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

 

Dovoz, vývoz, tranzit


Daně

 

 

Další informace

Stránka byla publikována dne: 11. 11. 2020 11:29