CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Instalace nových verzí informačních systémů pro tranzit (NCTS) a vývoz (AES)

Instalace nových verzí informačních systémů pro tranzit (NCTS) a vývoz (AES)

1. 10. 2023 nasadí Celní správa ČR nové verze zmíněných systémů, což přinese dočasné omezení jejich provozu.

Harmonogram ukončení provozu systé​mů ECS a NCTC P4 a přechod na AES a NCTS P5

  • v sobotu 30. 9. 2023 ve 12:00 bude zastaven provoz systémů ECS a NCTS P4,
  • v období od soboty 30. 9. 2023 od 12:00 do neděle 1. 10. 2023 do 17:00 budou systémy nedostupné a bude probíhat nasazení nových systémů AES a NCTS P5 a migrace dat,
  • v neděli 1. 10..2023 v 17:00 budou systémy AES a NCTS P5 spuštěny do provozu.

Aktuální informace o nedostupnosti systémů lze sledovat na stránkách Nedostupnosti | Celní správa ČR (celnisprava.cz).

Po​​​stup při přechodu na nové systémy:

Doporučujeme ukončit procesy zahájení a ukončení režimu tranzit a vývoz do pátku 29. 9. 2023 tak, aby byly zpracovány celními úřady včas.

Stejný postup platí i pro podávání a ukončování tranzitních a vývozních celních prohlášení v rámci zjednodušených postupů.

​Po nasazení nových verzí NCTS a AES  nebudou systémem elektronické zprávy zaslané ve staré podobě (fáze 4 NCTS, ECS) akceptovány.  Rizikem při nedodržení výše uvedených postupů je ztráta schopnosti úspěšně elektronicky podávat celní prohlášení do režimu tranzitu a vývoz!

Níže na stránce budete moci nalézt podrobnější informace a případné náhradní postupy k jednotlivým krokům.

​Celní správa ČR vynaloží veškeré úsilí, aby přechod na nové verze systémů proběhl​ bez obtíží.

  
  
Popis
  
  
HELPDESK AES.pdf
  
03.10.2023 13:35Ano
HELPDESK NCTS.pdf
  
04.10.2023 12:43Ano

​​

Stránka byla publikována dne: 25.09.2023 6:16
Skočit na začátek stránky