CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Kontrola služebním psem na vyhledávání COVID-19

Kontrola služebním psem na vyhledávání COVID-19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Základní informace​​​

​​​​Místo k​ontroly

Terminál 1 na Letišti Václava Havla Praha ​ ​   Mapa kde probíhají kontroly

Příprava na kontrolu​​​​

Kontrola služebním psem​

Foto 2 - vyhledávání na letišti.jpgZákladní informace o kontrole služebním psem:

 • Služební pes vycvičený na pachové práce je zvyklý na přítomnost osob, je přátelský a ovladatelný.
 • Pes je při práci veden svým psovodem.
 • Při kontrole nedojde ke kontaktu psa s cestujícím, pes pouze očichá vzorek s pachovou stopou cestujícího (roušku či stěr z kůže cestujícího na sterilní gáze) a pozitivní nález označí zaujetím určité polohy.

 

Popis průběhu kontroly služebním psem:

 • Po průchodu pasovou kontrolou cestující obdrží informační letáček o kontrole služebním psem na vyhledávání COVID-19.
 • Kontrola probíhá v prostoru výdeje zavazadel - pás č. 14.
 • Cestující od příslušníka CS obdrží sterilní roušku nebo gázu, na kterou bude odebrána pachová stopa. Po cca 3-5 minutách obdrží cestující kelímek, do něhož vloží odebranou pachovou stopu, a kelímek umístí do připraveného stojanu.
 • Po dobu kontroly odebraných vzorků psem stojí cestující ve vzdálenosti cca 4 metry od stojanu, mezi cestujícími je dodržována bezpečná vzdálenost min. 2 m.
 • Po kontrole cestující obdrží na informační letáček razítko CS, který označuje negativní výsledek kontroly. Poté cestující může odebrat zavazadlo a pokračovat. Potvrzený informační letáček si cestující ponechá pro případné další kontroly a opuštění příletové haly.
 • V případě pozitivního nálezu určí další kroky příslušníci CS ve spolupráci s pracovníkem Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Letáky

Leták pro cestující         Kartička pro cestující na potvrzení kontroly


 

Legislativa

Metodika postupu vyšetření cestujících Covid-19 Hygienické stanice hlavního města Prahy a Celní správy ČR​​

Metodika postupu vyšetření cestujících Covid 19.pdf

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky)​​

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky.pdf


 

Konta​​kty

Hygienická stanice hlavního města Prahy – kontakty:

http://www.hygpraha.cz

INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

Ministerstvo zdra​​votnictví České republiky – kontakty:

mzcr@mzcr.cz

(+420) 224 971 111

​Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – kontakty:

www.mzv.cz

+420 224 181 111

Odkaz na ochranné opatření na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky:

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani/

​Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsou zveřejňována platná ochranná opatření a kde je uveden také seznam zemí podle rizika míry nákazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Výcvik psů​​​​

​​

​​Služební psi na vyhledá​​vání COV​​ID-19​​

​​

Bezpečno​​st​​

 • Při kontrole služebním psem nemůže dojít k přenosu infekce pomocí služebních psů. Přenos infekce pomocí psa ani nakažení služebního psa nebyly prokázány.
 • Psovodi jsou při kontrole chráněni ochranným oblekem, rukavicemi, ochrannými brýlemi, obličejovým štítem či respirátorem.
 • Při kontrole nedojde ke kontaktu psa s cestujícím. ​


 


 


 


 Stránka byla publikována dne: 25.03.2021 9:36
Skočit na začátek stránky