CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • INFORMACE O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ V SOUVISLOSTI S POVOLENÍM POSEČKÁNÍ

INFORMACE O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ V SOUVISLOSTI S POVOLENÍM POSEČKÁNÍ

Ministryně financí vydala podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), ve vztahu k prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání tato rozhodnutí:

  • č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 4/2020),
  • č. j. MF-15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 9/2020).

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se hromadně promíjí:

  • pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky,
  • úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020;

Není-li úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu hromadně prominut podle výše uvedeného, je daňový subjekt oprávněn požádat o individuální prominutí úroku podle § 259b daňového řádu (s individuálním prominutím úroku z prodlení, byť i částečným, z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 je spojeno hromadné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto prominutí úroku z prodlení).

 

 


Stránka byla publikována dne: 15.06.2020 9:21