CZ EN Translate
Menu

Informace pro cestující směřující do Ruska

Nařízení Rady (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

„Článek 5i

1. Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku.

2. Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a) osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b) oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

 


Stránka byla publikována dne: 11.03.2022

Skočit na začátek stránky