V případě nakládání s karnety ATA aplikují celní úřady v ČR v souvislosti s současnou situací a vyhlášeným nouzovým stavem i následujícím postupy:

  1. Zpětný vývoz  zboží propuštěného na území Unie (ČR) do dočasného použití na podkladě karnetu ATA

  • Celní úřad uzná platnost i již propadlého karnetu ATA, nebo karnetu ATA u kterého uplynula lhůta pro zpětný vývoz zboží z území Unie, pokud je lhůta dotčena vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR nebo jiným krizovým stavem v zemi použití na území Unie nebo zemi re-importu a u takového karnetu bude postupováno, jako by se jednalo platný karnet resp. o zpětný vývoz  ve stanovené lhůtě. To znamená, že celní úřady  potvrdí export (výstup) i v případech, kdy platnost karnetu již skončila v průběhu nebo bezprostředně po skončení nouzového stavu nebo jiného krizového stavu v zemi použití na území Unie nebo re-importu. Identicky bude postupováno u platných karnetů, kde skončila lhůta stanovená pro zpětný vývoz.
  1. Zpětný dovoz EU zboží na podkladě karnetu ATA

  • Celní úřad uzná a osvobodit dovoz EU zboží, které bylo dočasně vyvezeno na podkladě karnetu ATA v případech, kdy je zboží dovezeno po lhůtě nebo po skončení platnosti karnetu ATA, pokud byl dovoz znemožněn vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR nebo jiným krizovým stavem v jiném členském státě Unie nebo krizovým opatřením v zemi použití. Osvobození od dovozních poplatků nalezne oporu v ustanoveních celního kodexu čl. 203 UCC, vrácení zboží v nezměněném stavu a ve lhůtě 3 let od jeho vývozu, které by měly být pro potřeby vyvezeného zboží v rámci karnetu ATA dostačující.  Nevyžadovat plnění dalších formalit nad rámec standardních postupů při dovozu zboží na podkladě karnetu ATA

Vystavování a potvrzování dokladů na jiném celním úřadě než na celním úřadě, kde je předkládáno celní prohlášení

S ohledem na mimořádnou situaci související s nouzovým stavem je možné v případě, že hospodářský subjekt má částečně omezené možnosti fyzického přístupu na konkrétní celní úřad (např. kdy jedna regionální provozovna je uzavřena nebo je v karanténě, ale zaměstnanci pracují z domova, nicméně jiná provozovna v jiném regionu je plně funkční), předložit žádosti o vystavení dokladů, např. o původu zboží (EUR. 1), v omezené míře vybrané dovozní/vývozní licence, ATA karnety atd., na jiném celním úřadě než na celním úřadě, kde je předkládáno např. vývozní celní prohlášení za využití zjednodušených postupů (tzn. bez fyzické přítomnosti na CÚ).

O využití této možnosti rozhoduje celní úřad, na kterém je podáváno celní prohlášení.

 Celní úřad, kde byla žádost o vystavení nebo potvrzení dokladu fyzicky předložena, provede standartní úkony vedoucí k vystavení požadovaného dokladu, v případě potřeby kontaktuje celní úřad, kde je předkládáno např. vývozní celní prohlášení. Pokud jsou splněny všechny náležitosti, je originál dokladu předán zástupci hospodářského subjektu.


 
Stránka byla publikována dne: 26. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: