CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Sazební zařazení testů na Covid-19 od 1. ledna 2022

Sazební zařazení testů na Covid-19 od 1. ledna 2022

K 1. 1. 2022 vstoupila v platnost změna nomenklatury Harmonizovaného systému (HS 2022) tvořící základ Kombinované nomenklatury (KN) Evropské unie uvedené pro rok 2022
v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

V důsledku uvedené změny HS 2022 dochází k 1. 1. 2022 ke změně v zařazování testů na Covid-19 založených na imunologických reakcích (antigenní testy). Tyto testy, se stejně jako ty založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR testy), zařazují nově do čísla HS 3822, podpoložky KN 3822 19 00.

 

Výše uvedená změna vychází z nové poznámky 1 ij) ke kapitole 30, vylučující z této kapitoly diagnostické reagencie čísla 3822.“


Stránka byla publikována dne: 06.01.2022

Skočit na začátek stránky