CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze zelené nafty již jen elektronicky

Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze zelené nafty již jen elektronicky

Při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání fyzickou osobou, která si uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese (tzv. zelená nafta) podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), dochází ke změně.

Osoba, uplatňující si nárok na vrácení spotřební daně ze „zelené nafty“, podává daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 57 odst. 22 zákona o spotřebních daních). Fyzické osoby mají za zdaňovací období před 1. lednem 2022 z této povinnosti výjimku, kdy tato přiznání mohou podat i jiným způsobem. Posledními zdaňovacími obdobími, pro které tato výjimka platí, je 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021 nebo kalendářní rok 2021 (dle volby zdaňovacího období), bez ohledu na to, kdy bude daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno.

Počínaje nárokem za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2022, případně kalendářní rok 2022, mají tedy i fyzické osoby uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pro vytvoření daňového přiznání/dodatečného daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu XML a struktuře zveřejněné správcem daně doporučujeme využít ZFO formulářů vytvořených Celní správou České republiky, které zaručují bezproblémové podání ve správném formátu a struktuře. Formuláře jsou dostupné na stránkách Celní správy ČR https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx.


Stránka byla publikována dne: 02.02.2022

Skočit na začátek stránky