CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Upozorňujeme na legislativní úpravu v souvislosti s podáváním daňových tvrzení

Upozorňujeme na legislativní úpravu v souvislosti s podáváním daňových tvrzení

V souvislosti s účinností zákona č. 283/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upozorňujeme na legislativní úpravu v souvislosti s podáváním daňových tvrzení:

Celní správa podle § 72 odst. 5 písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  § 4 vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky,  § 12c vyhlášky č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění vyhlášky č. 610/2020 Sb., a § 7c vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, přijímá formulářová podání  ve formě strukturované XML zprávy. Celní správou publikované FO/ZFO formuláře jsou technickým nástrojem pro vytvoření takového podání, který umožňuje uživatelsky přívětivým způsobem takovou XML zprávu vytvořit, bez nutné technické znalosti tohoto formátu a jeho struktury. Po vyplnění formuláře je následně při odeslání vygenerována XML zpráva (společně s dalšími soubory), jako hlavní nositel informace a vlastního podání. Pro bezproblémové zpracování Vámi podaného formulářového podání ve formě XML zprávy, vytvořeného pomocí FO/ZFO formuláře publikovaného celní správou, doporučujeme zasílat všechny soubory vygenerované při jeho odesílání nejlépe prostřednictvím tohoto formuláře.

 Stránka byla publikována dne: 15.01.2021

Skočit na začátek stránky