CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Změny v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Změny v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a to s účinností od 1. ledna 2020, s výjimkou použitelnosti zákona v případě tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, která nastává prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, tj. 1. března 2020.

 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Dochází ke zvýšení sazeb spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků za účelem zvýšení příjmů státního rozpočtu a zohlednění negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu a tabákových komodit.

Sazby spotřební daně z lihu se zvyšují o cca 13 %, a to po deseti letech od posledního zvýšení sazeb. U lihu, u kterého byla doposud aplikována sazba spotřební daně ve výši 28 500 Kč/hl etanolu, tak došlo k jejímu zvýšení na 32 250 Kč/hl etanolu. U lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu na rok a domácnost, u kterého byla doposud aplikována sazba ve výši 14 300 Kč/hl etanolu, potom došlo ke zvýšení sazby spotřební daně na 16 200 Kč/hl etanolu.

Sazby spotřební daně z cigaret se zvyšují o cca 10 %, a to rovnoměrně všechny části sazby této daně. V rámci zachování proporcionality se zvyšují i sazby spotřební daně z tabáku ke kouření, doutníků, cigarillos, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, a to rovněž o cca 10 %. K poslednímu zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků došlo k 1. lednu 2018 v rámci tzv. tříletého plánu postupného navyšování sazeb, během něhož však došlo v konečném důsledku k nedodržení podmínky o poměru spotřební daně na vážené průměrné ceně cigaret dle směrnice o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.

 

Zákon o hazardních hrách

V rámci dotčeného zákona dochází k vypuštění ustanovení § 59, které upravovalo institut živé hry provozované formou turnaje.

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 09.01.2020