CZ EN Translate
Menu

BREXIT – Posunutí data odchodu

​Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království posouvá. Pokud Dolní sněmovna Parlamentu Spojeného království dohodu o vystoupení schválí nejpozději dne 29. března 2019, lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU se prodlužuje do dne 22. května 2019. Pokud Dolní sněmovna Parlamentu Spojeného království dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019 neschválí, lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU se prodlužuje do dne 12. dubna 2019. V takovém případě Spojené království přede dnem 12. dubna 2019 přednese Evropské radě k posouzení další postup.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0476&from=CS


Stránka byla publikována dne: 25.03.2019

Skočit na začátek stránky