CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Celní správa ČR nevykonává státní dozor v oblasti sledovatelnosti tabákových výrobků (Track and Trace)

Celní správa ČR nevykonává státní dozor v oblasti sledovatelnosti tabákových výrobků (Track and Trace)

​Od 20. 5. 2019 jsou výrobci, dovozci, distributoři a maloobchodní prodejci povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo opatřeno tzv. jedinečným identifikátorem. Zároveň jsou povinni zajistit sledovatelnost každého jednotkového balení těchto výrobků až do první maloobchodní prodejny. Celní správa České republiky nevykonává státní dozor nad dodržování povinností v oblasti sledovatelnosti tabákových výrobků (Track and Trace), vycházejících ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů („zákon o potravinách"). Touto kompetencí je nadána Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), jejíž inspektoráty jsou jako jediné oprávněny projednávat přestupky při porušení těchto povinností. V případě zjištění porušení je Celní správa České republiky dle tohoto zákona povinna předat tuto skutečnost bezodkladně SZPI.

Základní informace, týkající se Track and Trace je možné zjistit na webových stránkách SZPI, konkrétně na http://www.szpi.gov.cz/sledovatelnost-tabakovych-vyrobku.aspx. Konkrétní povinností jednotlivých hospodářských subjektů (výrobců, dovozců, distributorů a maloobchodních prodejců) je možné nalézt na http://www.szpi.gov.cz/clanek/sledovatelnost-tabakovych-vyrobku-povinnosti-kontrolovanych-osob.aspx. V případě dotazů lze využít dotazovací rozhraní https://goo.gl/xLXGuR, kde jsou kladené dotazy průběžně zodpovídány.

Vydavatelem jedinečných identifikátorů a identifikačních kódů hospodářských subjektů, zařízení a strojů používaných při výrobě je jmenována Státní tiskárna cenin, státní podnik. Veškeré informace k registraci hospodářských subjektů zapojených do obchodu s tabákovými výrobky jsou k nalezení na https://stc.cz/produkty/track-trace/, kde je zároveň možné se zaregistrovat do systému sledovatelnosti.

 


Stránka byla publikována dne: 04.06.2019

Skočit na začátek stránky