​Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 4936).

Celé znění naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 27. 7. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: