CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Aktuality
   • Informace o kontrolách Celní správy a Finanční správy ČR

Informace o kontrolách Celní správy a Finanční správy ČR

Od 1. 12. 2016 budou celní a finanční úřady provádět prověřování povinností při evidenci tržeb v oblasti evidence tržeb na základě věcné působnosti podle zákona č. 112/2016, o evidenci tržeb.

Dozor bude spočívat jak v kontrolní činnosti, tak ve správním trestání.


Celní a finanční úřady budou kontrolovat, zda poplatník (podnikající fyzická nebo právnická osoba, která přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem)

 •  zaslal datovou zprávu o evidované tržbě správci daně, a to v souladu s § 18 a 19 zákona o evidenci tržeb,
 • vystavil účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to v souladu s § 18 a 20 zákona o evidenci tržeb,
 • umístil na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení v souladu s § 25 zákona o evidenci tržeb,
 • zachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

  Na základě zákona o evidenci tržeb budou celní a finanční úřady při prověřování plnění povinností při evidenci tržeb využívat institut kontrolního nákupu. Kontrolní činnost bude prováděna převážně v civilním oděvu.

V případě zjištění porušení povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb pověřený úřad

 • zahájí řízení o vydání příkazu na místě ukládajícím povinnost k peněžitému plnění nebo
 • zahájí správní řízení.

  V případě zjištění zvlášť závažného porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může podle § 31 zákona o evidenci tržeb nařídit poplatníkovi okamžité

 • uzavření provozovny nebo
 • pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

prukaz.png 

V případě pochybností o pravosti kontrolního orgánu Celní správy ČR kontaktujte operační centrum tel. č.: +420 261 333 333. V případě nestandardního řešení kontrolní činnosti se obraťte na protikorupční linku Celní správy ČR e-mail: korupce@cs.mfcr.cz , nebo na protikorupční linku Finanční správy ČR tel. č.: +420 296 854 440, e-mail: korupce@fs.mfcr.cz, případně na Policii ČR.

Kompletní informace o elektronické evidenci tržeb naleznete na http://www.etrzby.cz 

 


 


Stránka byla publikována dne: 09.11.2016

Skočit na začátek stránky