CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-Vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-Vývoz

Dne 12. 10. 2015 byla distribuována a nasazena nová verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen „aplikace“), ve které jsou zapracovány některé nové funkce v modulu „Vývoz“, případně je upravena funkčnost této aplikace podle následujícího popisu.

1. Kontrola registrační značky u silniční dopravy

Cílem změny je zavést kontrolu struktury registrační značky dopravního prostředku v silniční dopravě v podaném VCP podobně jak je implementováno v systému NCTS u TCP. Důvodem je, že v současné verzi ECS není v elementu QSPV01 (Totožnost dopravního prostředku při odjezdu) struktura registrační značky kontrolována. Lze uvést jakýkoli alfanumerický text až do délky 27 znaků.

Důvodem změny je zamezení uvádění nesprávných údajů vývozcem/deklarantem.

V nové verzi aplikace bude implementována funkčnost, která bude zajišťovat, aby v případě, že v elementu H17 bude uveden druh dopravy 3 (silniční doprava), bude upravena délka znaků u elementu QSPV01 tak, aby bylo nutné zadat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (přičemž nesmí být uvedeny znaky jako jsou *, /, . apod.) a současně bude muset být povinně uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo. Současně bude přidáno k elementu QSPV01 pravidlo „Totožnost dopravního prostředku v silniční dopravě musí obsahovat platnou registrační značku tahače/návěsu/přívěsu.“, které bude při podání VCP kontrolovat, zda element neobsahuje nepovolené zkratky.

Kontrola registrační značky dopravního prostředku se bude provádět u všech způsobů podání celního prohlášení.

Tato kontrola bude rovněž zavedena u skupiny DOPRH (dopravní prostředek při přestupu hranic).

Vedlejší efekt této změny bude přidání nového pravidla do všech pořizovacích zpráv, které umožní pořídit jenom jednočíselné kódy druhu dopravy z číselníku DRUDO:

„Tento element může nabývat jenom jednočíselné kódy z číselníku DRUDO“

Toto pravidlo bude doplněno taky do všech pořízení druhu dopravy (ztotožnění, havarijní pořízení na CÚvýst).

2. Uvádění více předchozích celních režimů do jednoho VCP

Ačkoli vývozní celní prohlášení obsahuje údaj „kód režimu“ na úrovni položky, systém e-Vývoz dosud neumožňoval, aby v jednom celním prohlášení byly uvedeny položky s rozdílným kódem (předchozího) režimu.

V předchozí verzi aplikace bylo umožněno uvádět na úrovni položky více celních režimů a to režimy 1000 a 1041.

V nové verzi aplikace bude možnost uvádět na úrovni položky více celních režimů v jednom VCP rozšířena o režim 1040. 2

Z tohoto důvodu bude změněno znění pravidla QP172:

„Elementy "Režim při vývozu" a "Předchozí režim při vývozu" musí být shodné ve všech položkách s výjimkou režimů 1000, 1041 a 1040, které se můžou kombinovat na jednom celním prohlášení.“

Tato změna znamená, že i nadále bude umožněno na úrovni položky editovat u VCP předchozí režim. Rovněž bude umožněno, že se budou filtrovat položky s režimem 1041 z důvodu odpisů z AZS/N.


Stránka byla publikována dne: 13.10.2015

Skočit na začátek stránky