CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Konzultace týkající se prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví

Konzultace týkající se prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví

​Cílem této konzultace je shromáždit názory podnikatelů, jednotlivců a dalších zúčastněných stran na formality spojené s pohybem zboží přes hranice EU. Je součástí studie Generálního ředitelství Evropské komise pro daně a celní unii, která má přinést věcné podklady k případné nové iniciativě ohledně vytvoření integrovaného a celistvého elektronického prostředí, v němž by fungoval jednotný portál služeb v oblasti celnictví. Tato konzultace se konkrétně soustřeďuje na postupy související s regulačními požadavky celních a jiných orgánů (v oblasti zdraví, zemědělství, životního prostředí, rybolovu apod.), které musí být splněny, aby mohlo být zboží překračující hranice EU procleno.

Dotazník je dostupný (i v českém jazyce) zde:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_SW_Environment_4_Customs_Public_Consultation

 


Stránka byla publikována dne: 10.01.2019

Skočit na začátek stránky