CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Nová právní úprava týkající se ochrany práv duševního vlastnictví

Nová právní úprava týkající se ochrany práv duševního vlastnictví

Dne 31.12.2014 byl ve Sbírce zákonů v částce 142 vyhlášen zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015 a mj. ruší zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů a část devátou zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Spolu s tímto zákonem byl vyhlášen i zákon č. 356/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (změna zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 121/2001 Sb.) a vyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

 


Stránka byla publikována dne: 06.01.2015

Skočit na začátek stránky