CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Nové formuláře pro žádosti o povolení v celní oblasti

Nové formuláře pro žádosti o povolení v celní oblasti

Pod záložkou Formuláře online  byly zveřejněny níže uvedené elektronické formuláře:

  1. Žádost o povolení používat jednotlivé typy celních formalit, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro používání zjednodušeného celního prohlášení, o povolení pro centralizované celní řízení, o povolení pro podání celního prohlášení formou zápisu do záznamů deklaranta, o povolení pro samoschvalování a o povolení pro status osoby oprávněné k vážení banánů. Odkaz na formulář zde.
  2. Žádost o povolení používat jednotlivé typy zjednodušení pro režim tranzit, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro status schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie, o povolení pro status schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie, o povolení pro status schváleného příjemce pro účely TIR a o povolení pro použití zvláštního typu celních závěr. Odkaz na formulář zde.
  3. Žádost o povolení k provozování dočasného skladu, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro provozování skladovacích zařízení pro dočasné uskladnění zboží. Odkaz na formulář zde.
  4. Žádost o status schváleného vydavatele, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro status schváleného vydavatele za účelem prokázání celního statusu zboží Unie. Odkaz na formulář zde.

Formuláře vycházejí z obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění, a z formátů a kódů obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.

 


Stránka byla publikována dne: 01.09.2019

Skočit na začátek stránky