Dne 24. dubna 2020 vyšlo v Úředním věstníku EU Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/568 (dále jen „nařízení"), kterým se pro vývoz ochranných prostředků uvedených v příloze I nařízení vyžadovalo vývozní povolení. Nařízení bylo platné od 26. dubna 2020 a použilo se po dobu 30 dnů.

Opatření na vývoz ochranných prostředků byla tedy dne 25. 5. 2020 ukončena.

 
Stránka byla publikována dne: 26. 5. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: