Parlament České republiky schválil dne 25. března 2020Zákon číslo 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu .

Zákon umožňuje, aby subjekt evidence tržeb nemusel plnit povinnosti (až na výjimky) podle příslušného zákona (Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb) po dobu vyhlášení nouzového stavu.

Dále po dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu nemusí subjekt evidence tržeb plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 27. března 2020.
 
Stránka byla publikována dne: 27. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: