Osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, od dovozního cla a od DPH při dovozu, bylo dále prodlouženo do 30. 4. 2021  

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1573 ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu
 
Stránka byla publikována dne: 30. 10. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: