Celní správa opětovně upozorňuje veřejnost, že žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti je nutné podat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla či bydliště žadatele. V případě podání této žádosti na Generální ředitelství cel si žadatel prodlužuje dobu jejího vyřízení o dobu nutnou pro postoupení žádosti místně příslušnému celnímu úřadu.

K podání žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti je možné využít datové schránky celních úřadů – podatelna - seznam datových schránek ,nebo je možné podat žádost v listinné podobě zásilkou adresovanou příslušnému celnímu úřadu, případně podat žádost osobně v podatelně na vybraných územních pracovištích celních úřadů – seznam celních úřadů.

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč.


 
Stránka byla publikována dne: 30. 1. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: