CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Podmínky pro splnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Podmínky pro splnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Podle § 38, resp. § 43 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen “ZPZL”) jsou od 1. 12. 2013 osoby povinné značit líh, resp. distributoři lihu povinni elektronicky oznamovat správci daně údaje o prodejích nebo jiných převodech lihu ve struktuře uvedené v § 38 odst. 1, resp. § 43 odst. 1 ZPZL. Aby bylo možno tuto oznamovací povinnost splnit, je nutno provést tyto kroky:

·     získat (a mít na svém počítači zprovozněný) elektronický podpis - kvalifikovaný osobní certifikát (od státem uznané certifikační autority)

·     vyplnit a odeslat (nebo osobně doručit) svému správci daně (celnímu úřadu) žádost o povolení elektronické komunikace, která je na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx

·     seznámit se s uživatelskou příručkou  

·     v případě technických problémů s aplikací pro zasílání oznámení kontaktovat technickou podporu – viz odkaz na SPD HelpDesk

Stránka byla publikována dne: 01.11.2013

Skočit na začátek stránky