CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Posunutí datumu účinnosti vybírání DPH při dovozu zásilek s nižší hodnotou než 22 EUR (e-commerce)

Posunutí datumu účinnosti vybírání DPH při dovozu zásilek s nižší hodnotou než 22 EUR (e-commerce)

Dne 29. července 2020 byly v Úředním věstníku EU (L 244) zveřejněny právní předpisy, které posouvají data provedení a použitelnosti právních předpisů týkajících se  e-commerce o 6 měsíců, tj. z původního data od  1. ledna 2021 na od  1. července 2021.

Příslušné předpisy:

  • Nařízení Rady (EU) 2020/1108 ze dne 20. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC

  • Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC

  • Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1112 ze dne 20. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC

 


Stránka byla publikována dne: 30.07.2020

Skočit na začátek stránky