CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Aktuality
   • Příklady možných řešení o povinném značení lihu

Příklady možných řešení o povinném značení lihu

Řešení vybraných situací v daňovém skladu, které mohou nastat v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Ke znění zákona platnému dne: 19. 11. 2013
Ke znění zákona účinnému od: 1. 12. 2013
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Dne:  19. 11. 2013

Otázky: 
A. Jak mohu s  lihovinami nakládat od 1. 12. 2013 a do kdy.
B. Zda a jak budu lihoviny vykazovat v hlášeních o prodeji/převodu.

1. Jsem provozovatelem daňového skladu a osobou povinnou značit líh (dále OPZL). Do 1. 3. 2014 podám přihlášku k registraci OPZL, složím kauci a splním ostatní podmínky pro registraci OPZL. K 30. 11. 2013 budu mít na skladě (všechna balení velikostně i materiálově odpovídají nové úpravě - § 5 zákona o povinném značení lihu - dále ZPZL)

a. lihoviny v mém vlastnictví, které podléhají značení, neopatřené kontrolní páskou (dále  KP)

 • A. Tyto lihoviny můžete opatřovat výhradně vlastními KP nového vzoru a nepřerušeně je uvádět do volného daňového oběhu (dále VDO) i po 1. 3. 2014. Lze je neoznačené i označené vaší KP dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů lze od 1. 12. 2013 dopravovat pouze líh neznačený. Tyto lihoviny neoznačené KP lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo je neznačené v režimu podmíněného osvobození od daně (dále RPOD) prodat jinému provozovateli daňového skladu.

 

 • B. V hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO budete uvádět pouze lihoviny, které opatřené KP uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO současně s jejich prodejem nebo převodem nebo samostatně v den jejich uvedení do VDO (typicky umístnění na vlastní prodejny nebo sklady ve VDO) a samostatně v den jejich prodeje z těchto míst ve VDO. Pokud uvádíte lihoviny do VDO s umístěním ve vlastních skladech nebo prodejnách (nejedná se o prodej), uvádíte do identifikace osoby, které byl líh převeden, své vlastní IČO.

b. lihoviny ve vlastnictví jiných osob, které podléhají značení, neopatřené KP

 • A. Tyto lihoviny můžete opatřovat výhradně vlastními KP nového vzoru a nepřerušeně je uvádět do volného daňového oběhu i po 1. 3. 2014. Lze je neoznačené i označené vaší KP dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů lze od 1. 12. 2013 dopravovat pouze líh neznačený. Tyto lihoviny neoznačené KP lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo v RPOD dodat do jiného daňového skladu.
 • B. V hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO budete uvádět pouze lihoviny, které opatřené KP uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO současně s jejich prodejem nebo převodem nebo samostatně v den jejich uvedení do VDO (typicky umístnění na vlastní prodejny nebo sklady ve VDO) a samostatně v den jejich prodeje z těchto míst ve VDO. V identifikaci osoby, které byl líh prodán nebo převeden, uvedete identifikaci vlastníka.  Prodej ve VDO již oznamuje v den prodeje jejich vlastník - distributor, není-li konečný prodejce nebo konečný spotřebitel.

c. lihoviny v mém vlastnictví opatřené do 30. 11. 2013 mou KP „starého“ vzoru

 • A. Tyto lihoviny můžete uvádět do VDO i po 1. 3. 2014, nejdéle však do 1. 9. 2014. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny (bez sejmutí KP) nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 9. 2014. Před jejich uvedením do VDO však musí být opatřeny KP nového vzoru. 
 • B. V hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO budete uvádět pouze lihoviny, které opatřené KP („starého“ i „nového“ vzoru) uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO současně s jejich prodejem nebo převodem nebo samostatně v den jejich uvedení do VDO (typicky umístnění na vlastní prodejny nebo sklady ve VDO) a samostatně v den jejich prodeje z těchto míst ve VDO.

d. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené do 30. 11. 2013 mou KP „starého“ vzoru

 • A. Tyto lihoviny můžete uvádět do VDO i po 1. 3. 2014, nejdéle však do 1. 9. 2014. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny (bez odstranění KP) nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 9. 2014. Před jejich uvedením do VDO však musí být opatřeny KP nového vzoru.  
 • B. V hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO budete uvádět pouze lihoviny, které opatřené KP („starého“ i „nového“ vzoru) uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO. Do identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak převeden, uvedete jejich vlastníka. Prodej ve VDO již oznamuje v den prodeje jejich vlastník - distributor, není-li konečný prodejce nebo konečný spotřebitel.

e. Lihoviny v mém vlastnictví opatřené do 30. 11. 2013 KP „starého“ vzoru jiného držitele

 • A. Tyto lihoviny již nejste po 1. 12. 2013 oprávněn uvést do volného daňového oběhu, neboť nejste osobou povinnou značit líh, která je opatřila vlastními KP. Pokud budou tyto lihoviny uvedeny do VDO do 30. 11. 2013, není jejich následný doprodej ve VDO časově omezen. Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny (bez odstranění KP) nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Před jejich uvedením do VDO však musí být opatřeny KP nového vzoru osoby povinné značit líh, která je uvádí do VDO.
 • B. Ve vašem hlášení osoby povinné značit líh by byly tyto lihoviny uvedeny pouze v případě, že by byly nově opatřeny vašimi KP a takto vámi uvedeny do VDO.

f. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené do 30. 11. 2013 KP „starého“ vzoru jiného držitele

 • A. Tyto lihoviny již nejste po 1. 12. 2013 oprávněn uvést do volného daňového oběhu, neboť nejste osobou povinnou značit líh, která je opatřila vlastními KP. Pokud budou tyto lihoviny uvedeny do VDO do 30. 11. 2013, není jejich následný doprodej ve VDO časově omezen. Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny (bez odstranění KP) nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Před jejich uvedením do VDO však musí být opatřeny KP nového vzoru osoby povinné značit líh, která je uvádí do VDO.
 • B. Ve vašem hlášení osoby povinné značit líh by byly tyto lihoviny uvedeny pouze v případě, že by byly nově opatřeny vašimi KP a takto vámi uvedeny do VDO. Do identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak převeden, uvedete jejich vlastníka. Prodej ve VDO již oznamuje v den prodeje jejich vlastník - distributor, není-li konečný prodejce nebo konečný spotřebitel.

2. Jsem provozovatelem daňového skladu a osobou povinnou značit líh. Do 1. 3. 2014 nepodám přihlášku k registraci OPZL, nesložím kauci OPZL nebo nesložím ostatní podmínky pro registraci OPZL. K 30. 11. 2013 budu mít na skladě (všechna balení velikostně i materiálově odpovídají nové úpravě - § 5 ZPZL)

a. lihoviny v mém vlastnictví, které podléhají značení, neopatřené kontrolní páskou (dále  KP)

 • A. Nesložíte-li odpovídající výši kauce, nemůžete odebrat od CÚ KP, přestože budete ještě do 1. 3. 2014 platně registrován jako osoba povinná značit líh. Tyto lihoviny neoznačené KP lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt do 3. zemí nebo do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu.
 • B. Pokud neuvádíte lihoviny do VDO na daňovém území ČR, nepodáváte oznámení o prodeji nebo jiném převodu lihu.

b. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob, které podléhají značení, neopatřené KP

 • A. Nesložíte-li odpovídající výši kauce, nemůžete odebrat od CÚ KP, přestože budete ještě do 1. 3. 2014 platně registrován jako osoba povinná značit líh. Líh neznačený KP nelze uvádět do VDO. Tyto lihoviny neoznačené KP lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt i po 1. 3. 2014 do 3. zemí nebo do EU. Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu.
 • B.  Pokud neuvádíte lihoviny do VDO na daňovém území ČR, nepodáváte ani oznámení o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO. 

 

c. lihoviny v mém vlastnictví opatřené do 30. 11. 2013 mou KP „starého“ vzoru

 • A. Tyto lihoviny můžete uvádět do VDO, nejdéle však do 1. 3. 2014, neboť po tomto datu již nebudete registrovanou osobou povinnou značit líh (vaše registrace podle přechodných ustanovení ZPZL zanikne uplynutím 1. 3. 2014). Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu.
 • B. Dokud budete osobou povinnou značit líh a budete uvádět líh do VDO na daňovém území ČR budete v hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO uvádět lihoviny, které opatřené KP („starého“ vzoru) uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO současně s jejich prodejem nebo převodem nebo samostatně v den jejich uvedení do VDO (typicky umístnění na vlastní prodejny nebo sklady ve VDO) a samostatně v den jejich prodeje z těchto míst ve VDO.

d. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené do 30. 11. 2013 mou KP „starého“ vzoru

 • A. Tyto lihoviny můžete uvádět do VDO, nejdéle však do 1. 3. 2014, neboť po tomto datu již nebudete registrovanou osobou povinnou značit líh (vaše registrace podle přechodných ustanovení ZPZL zanikne uplynutím 1. 3. 2014). Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu.
 • B. Dokud budete osobou povinnou značit líh a budete uvádět líh do VDO na daňovém území ČR budete v hlášeních o prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do VDO uvádět lihoviny, které opatřené KP („starého“ vzoru) uvedete do VDO na daňovém území ČR, a to v den, kdy dojde k jejich uvedení do VDO současně s jejich prodejem nebo převodem nebo samostatně v den jejich uvedení do VDO (typicky umístnění na vlastní prodejny nebo sklady ve VDO) a samostatně v den jejich prodeje z těchto míst ve VDO. Do identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak převeden, uvedete jejich vlastníka. Prodej ve VDO již oznamuje v den prodeje jejich vlastník - distributor, není-li konečný prodejce nebo konečný spotřebitel.

e. Lihoviny v mém vlastnictví opatřené do 30. 11. 2013 KP „starého“ vzoru jiného držitele

 • A. Tyto lihoviny již nejste po 1. 12. 2013 oprávněn uvést do volného daňového oběhu, neboť nejste osobou povinnou značit líh, která je opatřila vlastními KP. Pokud budou tyto lihoviny uvedeny do VDO do 30. 11. 2013, není jejich následný doprodej ve VDO časově omezen. Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu. 
 • B. Ve vašem hlášení osoby povinné značit líh by byly tyto lihoviny uvedeny pouze v případě, že by byly nově opatřeny vašimi KP a takto vámi uvedeny do VDO.

f. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené v souladu se zákonem KP „starého“ vzoru jiného držitele 

 • A. Tyto lihoviny již nejste po 1. 12. 2013 oprávněn uvést do volného daňového oběhu, neboť nejste osobou povinnou značit líh, která je opatřila vlastními KP. Pokud budou tyto lihoviny uvedeny do VDO do 30. 11. 2013, není jejich následný doprodej ve VDO časově omezen. Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 3. 2014. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu. 
 • B. Ve vašem hlášení osoby povinné značit líh by byly tyto lihoviny uvedeny pouze v případě, že by byly nově opatřeny vašimi KP a takto vámi uvedeny do VDO. Do identifikace osoby, které byl líh prodán nebo jinak převeden, uvedete jejich vlastníka. Prodej ve VDO již oznamuje v den prodeje jejich vlastník - distributor, není-li konečný prodejce nebo konečný spotřebitel.

 
3. Jsem provozovatelem daňového skladu a nejsem osobou povinnou značit líh, ale jsem distributorem (prodávám pro další prodej). Do 1. 1. 1014 podám přihlášku k registraci distributora a složím kauci. K 30. 11. 2013 budu mít na skladě (všechna balení velikostně i materiálově odpovídají nové úpravě - § 5 ZPZL)

a. lihoviny v mém vlastnictví, které podléhají značení, neopatřené KP

 • A. Neznačené lihoviny nelze uvádět do VDO. Tyto lihoviny se i po 1. 1. 2014 mohou nacházet v daňovém skladu a neoznačené KP je lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo je neznačené v RPOD prodat jiné osobě povinné značit líh nebo přepracovat na jiný výrobek, který nepodléhá značení nebo dodat do jiného daňového skladu. 
 • B. Od 1. 12. 2013 nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení OPZL o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

b. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob, které podléhají značení, neopatřené KP

 • A. Neznačené lihoviny nelze uvádět do VDO. Tyto lihoviny se i po 1. 1. 2014 mohou nacházet v daňovém skladu a neoznačené KP je lze přímo z daňového skladu za podmínek ZPZL vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo je neznačené v RPOD prodat a dodat (vlastník bude prodávající, provozovatel daňového skladu zajistí dodání v RPOD) jiné osobě povinné značit líh nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení nebo dodat do jiného daňového skladu. 
 • B. Od 1. 12. 2013 nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení OPZL o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

c. Lihoviny v mém vlastnictví opatřené mou KP „starého“ vzoru

 • A. Pokud jste do 30. 11. 2013 přestal být osobou povinnou značit líh a hodláte-li tyto lihoviny uvést do VDO, musíte tak učinit nejpozději do 30. 11. 2013. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo prodat osobě povinné značit líh a dodat do jejího daňového skladu nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat do jiného daňového skladu.
 • B. Od 1. 12. 2013 již nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

d. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené mou KP „starého“ vzoru

 • A. Pokud jste do 30. 11. 2013 přestal být osobou povinnou značit líh a hodláte-li tyto lihoviny uvést do VDO, musíte tak učinit nejpozději do 30. 11. 2013. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo prodat osobě povinné značit líh a dodat do jejího daňového skladu (vlastník prodává, provozovatel daňového skladu zajišťuje plnění podmínek pro přepravu v RPOD) nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat k přepracování do jiného daňového skladu.
 • B. Od 1. 12. 2013 již nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

e. Lihoviny v mém vlastnictví opatřené KP „starého“ vzoru jiného držitele

 • A. Pokud jste do 30. 11. 2013 přestal být osobou povinnou značit líh a hodláte-li tyto lihoviny uvést do VDO, musíte tak učinit nejpozději do 30. 11. 2013. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo prodat osobě povinné značit líh a dodat do jejího daňového skladu nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat k přepracování do jiného daňového skladu.
 • B. Od 1. 12. 2013 již nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

 

f. Lihoviny ve vlastnictví jiných osob opatřené KP „starého“ vzoru jiného držitele

 • A. Pokud jste do 30. 11. 2013 přestal být osobou povinnou značit líh a hodláte-li tyto lihoviny uvést do VDO, musíte tak učinit nejpozději do 30. 11. 2013. Následný doprodej ve VDO již není časově omezen.  Tyto lihoviny lze v RPOD dopravovat mezi daňovými sklady, jichž jste provozovatelem (jedno IČO). Mezi daňovými sklady různých provozovatelů líh označený KP již od 1. 12. 2013 dopravovat nelze. Lihoviny označené KP nelze vyvézt ani do 3. zemí ani do EU (KP by musely být sejmuty). Tyto lihoviny se mohou nacházet v daňovém skladu i po 1. 12. 2013. Po tomto datu je však lze již (za podmínky sejmutí KP) pouze vyvézt do 3. zemí nebo do EU nebo prodat osobě povinné značit líh a dodat do jejího daňového skladu nebo přepracovat na jiný výrobek, který nebude podléhat značení, nebo dodat k přepracování do jiného daňového skladu.
 • B. Od 1. 12. 2013 již nebudete uvádět žádné lihoviny do VDO a tudíž nebudete ani podávat denní hlášení o prodeji nebo převodu lihovin uvedených do VDO. Hlášení budete podávat jako distributor o prodeji nebo převodu lihovin (uvedených do VDO osobou povinnou značit líh), které jste ve VDO nakoupil a prodal nebo převedl pro další prodej. 

Pozn.: Lihoviny opatřené do 30. 11. 2013 KP „starého“ vzoru, které se vrací od zahraničního dodavatele, mohou být přijaty do daňového skladu i po 1. 12. 2013, neboť zákaz dopravovat líh značený KP mezi daňovými sklady různých provozovatelů se vztahuje pouze na dopravu mezi daňovými sklady na daňovém území ČR.

Použité zkratky:
KP  kontrolní páska
OPZL  osoba povinná značit líh
RPOD  režim podmíněného osvobození od daně
VDO  volný daňový oběh
ZPZL  zákon o povinném značení lihu


Stránka byla publikována dne: 26.11.2013

Skočit na začátek stránky