CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

Prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 ministryně financí rozhodla za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i na další daňové subjekty mimo jiné o prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku.

Příslušné ustanovení rozhodnutí zní:

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), takto:

Všem daňovým subjektům promíjím

  1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník"), za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020;
  1.  správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020."

.Pod tímto odkazem naleznete celý text rozhodnutí


Stránka byla publikována dne: 25.03.2020

Skočit na začátek stránky