CZ EN Translate
Menu

INFORMACE O PROMINUTÍ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 ministryně financí rozhodla za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události mimo jiné o prominutí níže uvedených správních poplatků, a to rozhodnutím:

 • č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020),
 • č. j. MF-7633/2020/3901-2 ze dne 24. 3. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020),
 • č. j. MF-10021/2020/39-2 ze dne 15. 4 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020),
 • č. j. MF-15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020).
 • č.j. MF-34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 38/2020) 

Ministryně financí podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), promíjí všem daňovým subjektům:

 1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník"), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, za podmínky, že žádost bude podána v období od 16. 3. 2020 do 16. 8. 2021,
   
 2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 16. 3. 2020 do 16. 8. 2021,
   
 3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána v období od 24. 3. 2020 do 16. 8. 2021,
   
 4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 24. 3. 2020 do 16. 8. 2021,
   
 5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, za podmínky, že žádost bude podána v období od 15. 4. 2020 do 16. 8. 2021.

 

 


Stránka byla publikována dne: 20.12.2020

Skočit na začátek stránky