CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Spolek celníků České republiky ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky vydal prostřednictvím specializovaného odboru České pošty s.p. PostFila tiskový list poštovních známek pro sběratele.

Spolek celníků České republiky ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky vydal prostřednictvím specializovaného odboru České pošty s.p. PostFila tiskový list poštovních známek pro sběratele.


Spolek celníků České republiky ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel České republiky a Finanční správou Slovenské republiky, vydal prostřednictvím specializovaného odboru České pošty s.p. PostFila  pro filatelisty, zaměstnance celní správy, zaměstnance finanční správy a sběratele kuriozit tiskový list poštovních známek Česko-Slovenská vzájemnost, Slovensko-Česká vzájomnosť.
Tiskový list je sestaven z devíti poštovních známek, jejichž autorem je Karel Zeman,  námět „Cesta k vítězství“ v hodnotě A, znaků Celní správy České republiky, Finanční správy Slovenské republiky, Celní unie a vydává se u příležitosti svátku Svatého Matouše, patrona všech celníků.
Tiskový list bude vydán v maximálním počtu 600 ks. Po ukončení série nebude již tiskový list nadále tištěn ani distribuován. Tím získá mezi sběrateli určitý stupeň exkluzivity.

Výtěžek, po odečtení nákladů, bude převeden na konto Celník v tísni, z kterého se přispívá všem pracovníkům celní správy a to nejen členům Spolku celníků České republiky, ale i těm, kteří sice členy spolku nejsou, ale kteří se dostali nezaviněně do složité životní situace.
Prvních 200 ks tiskových listů je již vytištěných a jsou připravené k prodeji. Cena včetně balení a poštovních poplatků činí 260 Kč/ks. Částku je možno uhradit buď v hotovosti nebo bankovním převodem na účet Spolku celníků ČR č. ú. 157900496/0300 ČSOB, variabilní symbol 770.
Zájemci ze Slovenské republiky mohou částku uhradit bankovním převodem na č. ú. 2000282879/8330, variabilní symbol 770, který je vedený u Fio banka, a. s. Cena včetně balení a poštovních poplatků činí 10 EUR/ks.

Tiskové listy můžete objednávat osobně nebo telefonicky u Jany Venkrbcové, telefon 261332222 nebo 605758872, e-mailová adresa janavenkrbcova@spolekcelniku.cz.
Na osobu lze objednat maximálně 5 ks tiskových listů.
Další informace jsou zveřejněny na stránkách www.spolekcelniku.cz

Stránka byla publikována dne: 24.07.2012

Skočit na začátek stránky