CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Změna kompetentního celního orgánu určeného k přijímání žádostí a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží k 1.1.2013.

Změna kompetentního celního orgánu určeného k přijímání žádostí a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží k 1.1.2013.

Na základě zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupí v účinnost dnem 1. ledna 2013, dochází ke změně kompetentního celního orgánu určeného k přijímání žádostí a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“).

Namísto stávajícího Celního ředitelství Praha bude tímto kompetentním celním orgánem Celní úřad pro Olomoucký kraj.
 
Od 1. ledna 2013 je tudíž třeba podávat žádosti o vydání ZISZ na níže uvedenou adresu:

CELNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
Oddělení 04 – Závazných informací
Blanická 19
772 71  Olomouc


Stránka byla publikována dne: 03.09.2012

Skočit na začátek stránky