S ůčinností od 7. 5. 2020

Zákon 229/2020, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  

Novela ustanovení zákona o spotřebních daních nově umožní například provozovateli daňového skladu vrátit pivo uvedené do volného daňového oběhu do režimu podmíněného osvobození od daně a získat tak vrácení již zaplacené daně. Kromě již platného, je v současné době koronaviru důvodem i to, že pivo nebylo komu prodávat. Žádost o přepracování či likvidaci podává vlastník daňového skladu celnímu úřadu.

 

O jeden měsíc je prodloužen doprodej či skladování současné platné tabákové nálepky s označením „V“. Pro obchodníky s tabákovými výrobky to znamená, že mohou prodávat nebo skladovat jednotkové balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V“ až do 30. června 2020. Původní lhůta byla do 31. 5.

 

Osoby, které ve lhůtě do 31. března 2020 neuplatnily nárok na vrácení daně v daňovém přiznání, tak mohou učinit od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tedy od 7. 5. 2020.

To znamená, že pro osoby žádající o vratku na tzv. zelenou naftu, které neuplatnily nárok za poslední čtvrtletí roku 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí skutečné spotřeby) nebo za celý rok 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí využití půdy nebo evidencí hospodářských zvířat) do 31. března 2020, mají novou lhůtu, kdy tento nárok mohly nebo mohou uplatnit, a to kdykoliv od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely.

Zelená nafta je označení pro pohonnou hmotu, která je využita pro rostlinnou a živočišnou prvovýrobu, lesy a rybníky.

Žádost lze podat elektronicky.


 
Stránka byla publikována dne: 6. 5. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: