Přihlásit

Číselníky

      Seznam číselníků     Číselník      Nápověda      
Seznam číselníků       
Sada :
 #  Identifikátor  Verze  Stav  Popis  Aktualizováno  Platnost struktury 
1anone1AUrčení,platnosti či výskytu příslušného atributu (0-NE,1-ANO)14.08.201907.11.2007 - 31.12.2099
2ASEOCHB1AChyba vyhodnocení ASEO22.07.201914.09.2010 - 31.12.2999
3BADCERT1ANeplatné kombinace certifikátů17.09.201927.10.2010 - 31.12.2999
4BALENI2ADruh balení03.01.201910.03.2010 - 31.12.2999
5biopaliva1ABiopaliva04.04.201923.10.2015 - 31.12.2999
6cel_ur2ACelně schválené určení (odst.37 JCD; uvedeno v části XI. přílohy 16)01.02.201922.03.2016 - 31.12.2999
7CELREZIM1ACelní režim27.06.201807.11.2007 - 31.12.2999
8celu_des1ACelní útvar včetně role a typu dopravy19.09.201916.08.2017 - 31.12.2999
9celu_rol2ACelní útvar včetně role a typu dopravy19.09.201901.04.2008 - 31.12.2999
10celu_tra1ACelní útvar včetně role a typu dopravy19.09.201916.08.2017 - 31.12.2999
11celutvar3ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU19.09.201914.01.2013 - 31.12.2999
12celutvarCZ1ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU19.09.201901.05.2016 - 31.12.2999
13CITKOD1ADoplňkové kódy citlivého zboží29.06.201207.11.2007 - 31.12.2999
14citzbo1ACitlivé zboží29.06.201807.11.2007 - 31.12.2999
15dekll3ATyp deklarace - skládaný číselník03.09.201911.02.2011 - 31.12.2999
16deklp1ATyp deklarace - skládaný číselník17.01.201307.11.2007 - 31.12.2999
17diskont1ADiskontní sazba a reposazba02.07.201901.07.2008 - 31.12.2999
18DODMAER1ADůvod odmítnutí AER07.11.201807.11.2007 - 31.12.2999
19dodmodp2AKód důvodu odmítnutí odpisu SD09.09.201118.09.2010 - 31.12.2999
20DODMSD1AKód důvodu odmítnutí poskytnutí dat ESD/EXS06.11.201510.07.2009 - 31.12.2999
21dodmuko1AKód důvodu odmítnutí předložení zásilky u schváleného příjemce21.03.201301.01.2013 - 31.12.2999
22dodp6ADodací podmínky12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
23dodp_i2ADodací podmínky12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
24DOKKAT1TKategorie předchozího dokladu19.03.201913.07.2009 - 31.12.2999
25DOKPRE4ATyp předchozího dokumentu20.04.201702.06.2015 - 31.12.2999
26DOKTYP4ATyp dokumentu30.08.201921.02.2012 - 31.12.2999
27DOPPR1ADruh doprav.prostředku, kterým je zboží dopravováno od CÚ odeslání(JCD18)14.06.201208.11.2007 - 31.12.2999
28DOPR21ATyp dopravy na CÚ29.07.201308.11.2007 - 31.12.2999
29DRUDO2ADruh dopravy23.05.201903.07.2009 - 31.12.2999
30drudo_i3ADruh dopravy pro Intrastat23.05.201907.01.2011 - 31.12.2999
31druhjsd1AOdst. 1, druhý pododdíl (dle novely 2454/1993, př. 38)02.05.201608.11.2007 - 31.12.2099
32DRUHLIC3ADruh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)02.07.201915.12.2014 - 31.12.2999
33DUVSTOV1ATyp odůvodnění rozhodnutí o zrušení před propuštěním VCP10.08.201201.01.2005 - 31.12.2999
34ELEMENT2AElementy v NCR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
35FINU1AFinanční úřady04.07.201208.11.2007 - 31.12.2999
36hash1AALGORITMUS HASH25.10.201002.07.2010 - 31.12.2999
37hospodazs1AKod hospodařské podmínky AZS12.07.201821.04.2011 - 31.12.2999
38HOSPODPCD1AKod hospodářské podmínky pro PCD12.01.201721.04.2011 - 31.12.2999
39HOSPODPZS1AKód hospodářské podmínky PZS19.09.201208.12.2010 - 31.12.2999
40hs62AHarmonizovaný systém - položka05.01.201823.03.2010 - 31.12.2999
41chb11AKód chyby18.10.201607.11.2007 - 31.12.2999
42CHBTRVYV1AChyby při kontrole tranzitu po vývozu19.07.201908.12.2010 - 31.12.2999
43CHBVYVEM1ATyp nesouladu18.10.201614.09.2010 - 31.12.2999
44I_EUR2AIndikace, pro jaký účel se příslušný kurz používá31.12.201828.02.2012 - 31.12.2999
45INTERVENCE1AKód celní intervence15.11.201820.07.2009 - 31.12.2999
46jazyk2AJazyk03.01.201928.06.2010 - 31.12.2999
47jistota1AZajištění celního dluhu - odst. 44 JSD18.04.201908.11.2007 - 31.12.2999
48JM_GL1AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků12.01.201908.11.2007 - 31.12.2999
49JM_NULMN1AMěrné jednotky s nulovým minimálním množstvím23.10.201523.10.2015 - 31.12.2999
50JMODPIS1AZvláštní odpisová měrná jednotka08.01.201329.04.2011 - 31.12.2999
51KN4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})05.01.201823.04.2010 - 31.12.2999
52kn_i4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})14.01.201905.01.2012 - 31.12.2999
53kodbanky1AKód banky19.10.201208.11.2007 - 31.12.2999
54KODINF1AKód informace16.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
55kraj_i4AKraje České republiky (při dovozu odst.17b,při vývozu odstavec 34b JCD)12.01.201901.01.2013 - 31.12.2999
56kurz1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc18.09.201914.05.2008 - 31.12.2999
57mena1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc18.09.201914.05.2008 - 31.12.2999
58metcelhod1AMetoda určení celní hodnoty04.10.201602.09.2010 - 31.12.2999
59MISTOPN1TMísto přechodu nákladů z prodávajícího na kupujícího (JCD20)17.05.201902.09.2009 - 31.12.2999
60mj_i4AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků12.01.201922.03.2013 - 31.12.2999
61MJAAD1AMěrné jednotky na AAD03.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
62MJT1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
63NEBCHEM1ANebezpečné chemické látky06.03.201309.11.2007 - 31.12.2099
64NEBZBOZOSN3AKód OSN pro nebezpečné zboží19.11.201810.06.2013 - 31.12.2999
65OB_OP1AObchodní operace (odst.24 JCD; uvedeno v části IX. přílohy 16)09.09.201909.11.2007 - 31.12.2999
66oblcislo2AObligatorní hodnota06.02.201922.11.2016 - 31.12.2999
67oblpopis2AObligatorní popis19.11.201822.11.2016 - 31.12.2999
68ODKLAD1AUlehčení platby odkladem,splátkami,posečkáním (odstavec 48 JCD)04.07.201209.11.2007 - 31.12.2999
69ODPADY1AIndikace seznamu odpadů v němž se příslušné zboží nachází (JCD31)10.08.201219.11.2007 - 31.12.2999
70ODPADYZV1AKód způsobu využití odpadů10.08.201212.11.2007 - 31.12.2999
71ODPPAT1AKód odpovědi na pátrání19.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
72OMESD1AKód důvodu odmítnutí dat ESD/EXS07.08.201230.03.2009 - 31.12.2999
73PLATPRE2AKód způsobu platby přepravného20.11.201801.07.2009 - 31.12.2999
74pohyb_i3AKódy zvláštních pohybů12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
75poloha1AHraniční úsek03.09.201209.11.2007 - 31.12.2999
76POPL1ADruh poplatku (platby) vyměřovaného a vybíraného celním úřadem (JCD47)21.03.201309.11.2007 - 31.12.2999
77POZINF1AKód požadované informace20.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
78PRAVIDLO1APodmínky/pravidla v ECR zprávách14.06.201209.11.2007 - 31.12.2999
79PREZBOCS1APřevod zboží - zboží19.09.201923.11.2010 - 31.12.2999
80PRO2TIndikace, zda kód platí pro Extrastat nebo Intrastat24.04.201323.04.2013 - 31.12.2999
81REZIM_EU1ARežim Společenství (odst. 37, 2. pododdil JSD)18.04.201909.11.2007 - 31.12.2999
82ROLDOP1ACelní útvar včetně role a typu dopravy19.09.201909.11.2007 - 31.12.2999
83rolecu1ARole celního úřadu08.04.201921.08.2007 - 31.12.2999
84ROZPORSZ1AROZPOR - sazební zařazení a jiné údaje23.11.201701.03.2012 - 31.12.2999
85ROZSKLAD1ARozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201204.11.2009 - 31.12.2999
86ROZSKLADP1AKód položky rozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201214.11.2009 - 31.12.2999
87SAZBYBOR1ASazba vyrovnávacího úroku18.09.201908.07.2008 - 31.12.2999
88SKUPINA2ASkupina v ECR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
89smer_i3ASměr (přijetí či odeslání)12.01.201907.01.2010 - 31.12.2999
90STATPMAN1AStav položky manifestu10.08.201201.01.2012 - 31.12.2999
91stazna_i4ADoplňkový kód zboží (statistický znak)12.01.201931.10.2011 - 31.12.2999
92svatek1ASvátky jednotlivých zemí a jejich regionů27.12.201814.07.2009 - 31.12.2999
93TARMJ1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
94tarodkaz2AOdkaz19.09.201901.01.2013 - 31.12.2999
95taropat1AVztah mezi uplatněním celních sazeb a opatřeními v TARIC24.06.201609.11.2007 - 31.12.2998
96TARPKOD1APřídavný kód09.09.201909.11.2007 - 31.12.2999
97tarzbo_j1APoložky celního sazebníku - texty (zatím jen anglický text)19.09.201914.05.2008 - 31.12.2999
98tarzbozi1AZbožové položky EU19.09.201909.11.2007 - 31.12.2999
99trans_i4AČíselník kódů transakcí12.01.201905.01.2011 - 31.12.2999
100typskl1ATyp skladu02.09.201927.07.2010 - 31.12.2999
101UDV1AOznačení pro kombinaci CEL_UR,předchozí CEL_UR,OB_OP plus pomocný kód29.04.201901.01.2012 - 01.12.2999
102ukazvoko2AUkazatelé dalších zvláštních okolností26.11.201801.07.2009 - 31.12.2999
103uplacs1AUlatnění celních sazeb (JCD odst.36)15.02.201909.11.2007 - 31.12.2999
104UPLACS2AUlatnění celních sazeb (JCD odst.36)15.02.201915.02.2019 - 31.12.2999
105UPRESNENI1AUpřesnění měrné jednotky ( k TARMJ)18.10.201615.01.2010 - 31.12.2999
106VolnaPM1AAdministrace systému20.09.201901.02.2016 - 31.12.2999
107VolnaSM1AAdministrace systému20.09.201901.02.2016 - 31.12.2999
108VV5AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201907.04.2017 - 31.12.2999
109VV6AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
110vv_DA2041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
111vv_DA2042AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
112vv_DA2051AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
113vv_DA2052AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
114vv_DA2061AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
115vv_DA2062AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
116vv_DA2071AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
117vv_DA2072AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
118vv_DA207CIN1AKód činnosti v zemědělské a rostlinné prvovýrobě12.02.201901.01.2017 - 01.12.2999
119vv_DA207CIN2AKód činnosti v zemědělské a rostlinné prvovýrobě18.02.201901.02.2017 - 31.12.2999
120vv_DA4011AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
121vv_DA4012AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
122vv_DA4031AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
123vv_DA4032AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
124vv_DA4041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201901.05.2015 - 31.12.2999
125vv_DA4042AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
126vv_DA74X1AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.01.07.201908.03.2016 - 31.12.2999
127vv_DA74X2AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.26.08.201908.08.2019 - 31.12.2999
128VYSL2AVýsledek kontroly - skládaný číselník27.11.201801.01.2010 - 31.12.2999
129ZAJDL_KO1AKombinace ZAJDL,POV_CO a textu Záruční listina (JCD44)21.06.201912.11.2007 - 31.12.2999
130ZAJDL_KO2AKombinace ZAJDL,POV_CO a textu Záruční listina (JCD44)21.06.201921.06.2019 - 31.12.2999
131ZAJDLCJ1AZpůsob uvolnění celní jistoty07.08.201202.02.2010 - 31.12.2999
132zajdlchb1ADůvod odmítnutí zajištění21.11.201812.11.2007 - 31.12.2999
133ZAJDLMON1AKód sledování zajištění03.10.201212.12.2007 - 31.12.2999
134ZAJDLOPE1ATyp operace EU22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
135ZAJDLOPUP1AUpřesnění typu operace EU22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
136ZAJDLPAR1AParagrafy platnosti JRT záruk07.08.201205.09.2011 - 31.12.2999
137ZAJDLUR1AKombinace cel_ur a zajdlpar pro dovoz22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
138zajdluzi1ATyp použití záruky08.12.201512.11.2007 - 31.12.2999
139ZAJDOTYP1ATyp dotazu na zajištění28.11.201812.12.2007 - 31.12.2999
140ZAKKOM1AZakázané komodity pro zjednodušené postupy16.05.201312.11.2007 - 31.12.2999
141ZAKZEME1APřehled zakázaných zemí27.09.201210.01.2012 - 31.12.2999
142ZAVTRA1AKód závazné trasy29.06.201212.11.2007 - 31.12.2999
143zdrojlic2AZdroj licencí05.03.201311.05.2012 - 31.12.2999
144zeme2AZemě02.02.201602.02.2016 - 31.12.2999
145zeme_i3AČíselník zemí pro INTRASTAT20.02.201807.01.2011 - 31.12.2999
146ZPP1AZpůsob placení odstavec 4718.04.201912.11.2007 - 31.12.2999
147ZPUPROC1AZpůsob proclení15.05.201826.06.2009 - 31.12.2999
148ZPZAST1AZpůsob zastoupení (odst.2,8,14 JSD) nahrazuje PROSPECH (odst54)03.10.201712.11.2007 - 31.12.2999
149zvlzazn2AKód zvláštního označení - skládaný číselník07.02.201928.06.2010 - 31.12.2999