Číselník:

Název: ODPADYZV
Popis: Kód způsobu využití odpadů
Verze: 1   A
Platí od: 12.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
3
Popis na 160 míst 160
Konec platnosti
Počátek platnosti