Číselník:

Název: POPL
Popis: Druh poplatku (platby) vyměřovaného a vybíraného celním úřadem (JCD47)
Verze: 1   A
Platí od: 09.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh poplatku (platby) vyměř. a vybíraného cel.úřadem (JCD 47) 3
Počátek platnosti
Konec platnosti
Popis na 60 míst 60