Číselník:

Název: DOKTYP
Popis: Typ dokumentu
Verze: 4   A
Platí od: 21.02.2012
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Typ dokumentu 4
Počátek platnosti
Konec platnosti
Indikace, zda je kód platný pro tranzit 1
Indikace, zda je kód platný pro vývoz 1
Indikace, zda je platnost kódu dána předpisem Celní správy 1
Indikace, zda je kód platný pro dovoz 1
Identifikátor, zda doklad musí být předložen 1
Dopravní dokument pro dovoz 1
Dopravní dokument pro vyvoz 1
Dopravní dokument pro tranzit 1
Indikace určení pro dovoz=D,vývoz=V,vývoz se clem=X,dovoz+vývoz=J,T=tranzit 1
Indikace, zda je licence evidována v přísl. číselníku licencí 1
Popis na 350 míst 350