Číselník:

Název: KODOVNIK
Popis: Seznam nejčastěji dováženého zboží - eCeP
Verze: 1   A
Platí od: 01.01.2021
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Položka celního sazebníku (s prefixem) 12
Počet odrážek
Počátek platnosti
Konec platnosti
indikátor, zda lze položku deklarovat 1
Nadřazená položka 12
Popis v českém jazyce 3999
Pracovní kód 4
Popis v anglickém jazyce 3999