Číselník:

Název: vv_DA404
Popis: Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.
Verze: 2   A
Platí od: 08.08.2019
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Číselný kód skupiny výrobků podléhajících DSD 2
Kód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní. 6
6
Počátek platnosti
Konec platnosti
Čtyřmístný číselný kód nomenklatury celního sazebníku 4
Procentní sazba daně pro tabákové výrobky dle § 40 ZSD.
Měrná jednotka DSD pro druh vybraného výrobku 10
Sazba DSD v Kč na měrnou jednotku vybraného výrobku
Nově přidaná položka.
Zkrácený název pro prezentaci výrobků na obrazovkách a sestavách 90
9999