Číselník:

Název: VV_PHM
Popis: Vybrané výrobky, které jsou předmětem oznámení subjektů o distribuci PHM
Verze: 1   A
Platí od: 01.07.2022
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód vybraného výrobku 10
Počátek platnosti
Konec platnosti
Měrná jednotka 15
Název výrobku 4000
Zkratka výrobku 30