Číselník:

Název: I_EUR
Popis: Indikace, pro jaký účel se příslušný kurz používá
Verze: 2   A
Platí od: 28.02.2012
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Indikace, pro jaký účel se příslušný kurz používá 1
Počátek platnosti
Konec platnosti
Přepočet na 10 EUR dle čl.18 odst. 2 a 3 Celního kodexu 4
Popis na 10 míst 10
Popis na 100 míst 100