Číselník:

Název: ZAKKOM_E
Popis: Zakázané komodity pro eCeP
Verze: 1   A
Platí od: 01.01.2012
Platí do: 01.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Zbožový kód zakázané komodity 6
Počátek platnosti
Konec platnosti
Oblast zákazu nebo omezení 50
Poznámka 250
Osobní číslo odpovědné osoby za oblast/agendu 7