Číselník:

Název: UDV
Popis: Č.pole na AAD
Verze: 1   A
Platí od: 01.01.2012
Platí do: 01.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Označení pro kombinaci CEL_UR,předch.CEL_UR,OB_OP,POKO 7
Popis na 75 míst 75
Popis ke kódům REZIMů na 75 míst (3. a 4. pozice) 75
Dovoz/vývoz - abecední kódování 1
Rozdělení REZIM6 na skupiny dle vztahu ke kvótám 1
Způsob výpočtu celního dluhu 1
Informace o vyměřování a vybírání celního dluhu 1
Číselná řada, přidělovaná deklaraci s tímto režimem 1
Počátek platnosti
Konec platnosti