Číselník:

Název: ZAJDLCHB
Popis: D�vod odm�tnut� zaji�t�n�
Verze: 1   A
Platí od: 12.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
D�vod odm�tnut� zaji�t�n� 3
D�vod odm�tnut� zaji�t�n� 140
Indik�tor, zda jde o evr.�i n�rodn� hodnotu (1=evropsk�, 0=�esk� 1
Po��tek platnosti
Konec platnosti