Číselník:

Název: CEL_UR_T
Popis: Celně schválené určení (odst.37 JCD; uvedeno v části XI. přílohy 16)
Verze: 1   T
Platí od: 22.03.2016
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód celně schváleného určení 2
Počátek platnosti
Konec platnosti
1.řádka třířádkového popisu kódu CEL_UR (na 75 míst) 140