Číselník:

Název: NEBZBOZOSN
Popis: Kód OSN pro nebezpečné zboží
Verze: 3   A
Platí od: 10.06.2013
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód OSN pro nebezpečné zboží 4
Počátek platnosti
Konec platnosti
1
1
1
Text na 140 míst 180
180