Číselník:

Název: DOKPRE
Popis: Typ p�edchoz�ho dokumentu
Verze: 4   A
Platí od: 02.06.2015
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Typ p�edchoz�ho dokumentu 6
Po��tek platnosti
Konec platnosti
Indik�tor, zda jde o evr.�i n�rodn� hodnotu (1=evropsk�, 0=�esk� 1
Popis na 254 m�st 254
indikace, zda je k�d platn� pro tranzit 1
indikace, zda je k�d platn� pro v�voz pro G�C 1
1
Kategorie p�edchoz�ho dokladu 1