Číselník:

Název: DUNEPROP
Popis: Důvody nepropuštění
Verze: 1   A
Platí od: 27.09.2023
Platí do: 01.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Důvody nepropuštění 2
Popis 254
Počátek platnosti
Konec platnosti