Číselník:

Název: DRUKOM
Popis: Druh komunikace (CL707)
Verze: 1   A
Platí od: 20.10.2023
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh sdělení 3
Popis 254
Počátek platnosti
Konec platnosti