Číselník:

Název: JM_GL
Popis: Jednotka množství - shrnuje informace z více číselníků
Verze: 1   A
Platí od: 08.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód jednotky množství 3
1.řádka dvouřádkového popisu kódu JM_GL (na 32 míst) 64
Počátek platnosti
Konec platnosti