Číselník:

Název: mj_i
Popis: Jednotka mno�stv� - shrnuje informace z v�ce ��seln�k�
Verze: 4   A
Platí od: 22.03.2013
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
K�d jednotky mno�stv� 3
Po��tek platnosti
Konec platnosti
Text na 80 m�st 80
Anglick� popis na 40 m�st 80