Číselník:

Název: DRUDO
Popis: Druh dopravy
Verze: 2   A
Platí od: 03.07.2009
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh dopravy 2
Popis na 16 míst 16
Popis na 50 míst 50
Počátek platnosti
Konec platnosti
Informace zda je kód v daném období v dovozu 1
Informace zda je kód v daném období ve vývozu 1
Informace zda je kód v daném období v tranzitu 1
Informace zda je kód v daném období v Intrastatu 1