Číselník:

Název: ZEME
Popis: Země z CSRD, TARIC, SPD, INTRASTAT
Verze: 3   A
Platí od: 02.12.2020
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Země 2
Popis na 100 míst 75
Anglický popis na 100 míst 75
Rozdělení na země spol. tranzitu a ostatní 1
Indikace, zda je členem EU 1
Indikace, zda je zeme v CSRD 1
Počátek platnosti
Konec platnosti
Indikace, zda je kód platný pro TRANZIT 1
Indikace, zda je kód platný pro VÝVOZ 1
Indikace, zda je kód platný pro DOVOZ 1
Mateřská země pro závislá území 2
Vztah země vůči EU a tranzitu 3
trojmístný znakový kód dle ČSÚ 3